Refraneiro galego e outros materiais de tradición oral [núm. 5 de Cadernos de Fraseoloxía Galega]
Author: 
VÁZQUEZ SACO, Francisco
Editorial: 
Xunta de Galicia / Consellería de Educación e Ordenación Universitaria / Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades
Place of edition: 
Santiago de Compostela
Publication date: 
2003
Proverbs
Displaying 1 - 20 of 202 (page 1 of 11)
Proverb In source
Marzo, marzán, a mañá cara de rosa, a tarde cara de can Page:
108
Proverb number:
2565
A moita seca trae ás veces a moita mollada Page:
801
Proverb number:
21555
Volume:
5
Brúa Alba, tempo en calma Page:
497
Proverb number:
12883
Ano que hastra o nove vén xiando, bon e moito pan vén anunciando Page:
49
Proverb number:
1118
Volume:
5
Sol de néboa, polo día pega Page:
86
Proverb number:
2099
Volume:
5
As catro escarchas de xaneiro, as catro nevadas de febreiro e as doces augas de abril, valen máis que o coche do Santo Rei David Page:
87
Proverb number:
2116
Volume:
5
As riadas de xaneiro aumentan o gra no graneiro Page:
87
Proverb number:
2118
Volume:
5
As xeadas de xaneiro comen máis que Madrid e Toledo Page:
87
Proverb number:
2119
Volume:
5
En xaneiro xea moito; en chegando marzo, calma un pouco Page:
90
Proverb number:
2191
Volume:
5
Cantos días de sol en xaneiro, tantos de choiva en san Xoán Page:
88
Proverb number:
2138
Volume:
5
En xaneiro non hai abrigueiro Page:
89
Proverb number:
2166
Volume:
5
Enxoito en xaneiro, abondo no tulleiro Page:
91
Proverb number:
2206
Volume:
5
Os primeiros tronos de xaneiro son bos prós campos e malos prós homes Page:
94
Proverb number:
2270
Volume:
5
Tantas neblas en xaneiro como xeadas en maio Page:
95
Proverb number:
2306
Volume:
5
As augas de febreiro matan o onzaneiro Page:
100
Proverb number:
2390
Volume:
5
Os doce primeiros días de ferbeiro [sic] son doce meses do ano inteiro Page:
105
Proverb number:
2511
Volume:
5
Cando na luna de marzo hai tronada, todo o ano quere campana Page:
107
Proverb number:
2553
Volume:
5
Cando sal ó sol en marzo a culebra, en abril sarabea ou neva Page:
107
Proverb number:
2555
Volume:
5
Día de marzo, entra rindo e sai chorando Page:
108
Proverb number:
2565
Volume:
5
Marzal de nubes carregado, ano amolincrado Page:
111
Proverb number:
2622
Volume:
5

Pages