As riadas de xaneiro aumentan o gra no graneiro
Language or variety: 
Literal translation: 

Las riadas de enero aumentan el grano en el granero

Gloss: 

[...] seminarista anónimo: algún lugar da provincia de Lugo [...]

Comments: 

En gallego normativo, gran en vez de gra. Refrán atribuido a la provincia de Lugo (véase la glosa).

Categorization
Geolocation

Click on the marks to view detailed information about each location

Geographic locations:
Displaying 1 - 1 of 1 (page 1 of 1)
Sources
Displaying 1 - 1 of 1 (page 1 of 1)
Author Title Edition In source
VÁZQUEZ SACO, Francisco Refraneiro galego e outros materiais de tradición oral [núm. 5 de Cadernos de Fraseoloxía Galega] Editorial:
Xunta de Galicia / Consellería de Educación e Ordenación Universitaria / Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades
Place of edition:
Santiago de Compostela
Publication date:
2003
Page:
87
Proverb number:
2118
Volume:
5