Refraneiro galego e outros materiais de tradición oral [núm. 5 de Cadernos de Fraseoloxía Galega]
Author: 
VÁZQUEZ SACO, Francisco
Editorial: 
Xunta de Galicia / Consellería de Educación e Ordenación Universitaria / Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades
Place of edition: 
Santiago de Compostela
Publication date: 
2003
Proverbs
Displaying 21 - 40 of 202 (page 2 of 11)
Proverb In source
En abril, por mor do frío, non quites nin un fío Page:
125
Proverb number:
2949
Volume:
5
En abril, se sopla o aire, trigo con abundancia pero, se sopla demasiado, nin palla nin grano Page:
125
Proverb number:
2950
Volume:
5
Cerrazón ao este, ou norte ou nordeste Page:
159
Proverb number:
3769
Volume:
5
Corren as néboas cara a Galiza, vellas á cinza Page:
160
Proverb number:
3784
Volume:
5
Do un ó doce chuvia copiosa pra todos resulta peligrosa Page:
161
Proverb number:
3806
Volume:
5
Fume baixo, señal de auga Page:
161
Proverb number:
3825
Volume:
5
En marzo, cando medra a lúa, medra a chuvia Page:
161
Proverb number:
3814
Volume:
5
Entr'a lúa con tronada, trinta días d'auga Page:
161
Proverb number:
3818
Volume:
5
Gato no lar, tempo a cambiar Page:
162
Proverb number:
3826
Volume:
5
Lúa con aros, ríos cheos Page:
162
Proverb number:
3831
Volume:
5
Lúa sabadiña, ou chuviosa ou ventosiña Page:
162
Proverb number:
3842
Volume:
5
Norte, porco á morte; travesía, porco á basía; vendaval, porco á sal; soán, porco ó can Page:
163
Proverb number:
3856
Volume:
5
Onde venta o mar e chove arreo por san Uxío, fóra do camiño balocas gardar, carballo ó fogar e todos ó lar Page:
164
Proverb number:
3881
Volume:
5
Os rocíos abundosos son augurios primorosos Page:
164
Proverb number:
3882
Volume:
5
Se estrala o lume no lar, señal de vento Page:
165
Proverb number:
3920
Volume:
5
Según vexas o vintesete, así verás o mes siguiente, si o vintenove non desmente Page:
165-166
Proverb number:
3925
Volume:
5
Si corren as nubes pra Montán, colle o mallo e malla o pan e, si corren pra Bustelo, colle a capa i-o capelo Page:
166
Proverb number:
3930
Volume:
5
Si de tarde unha roda envolve a lúa, antes de media noite vento e chuvia Page:
166
Proverb number:
3941
Volume:
5
Si en once de maio rocío vises, espera bon ano, e mellor si chovese Page:
166
Proverb number:
3942
Volume:
5
Si vires xiar polo des, aparexa pra un mes Page:
167
Proverb number:
3952
Volume:
5

Pages