Si en once de maio rocío vises, espera bon ano, e mellor si chovese
Language or variety: 
Literal translation: 

Si en once de mayo rocío vieses, espera buen año, y mejor si lloviese

Gloss: 
Comments: 

En gallego normativo, se en lugar de si, y bo en vez de bon.

Categorization
Chronology: 
Meteorology: 
General Subject Area: 
Sources
Displaying 1 - 1 of 1 (page 1 of 1)
Author Title Edition In source
VÁZQUEZ SACO, Francisco Refraneiro galego e outros materiais de tradición oral [núm. 5 de Cadernos de Fraseoloxía Galega] Editorial:
Xunta de Galicia / Consellería de Educación e Ordenación Universitaria / Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades
Place of edition:
Santiago de Compostela
Publication date:
2003
Page:
166
Proverb number:
3942
Volume:
5