Si de tarde unha roda envolve a lúa, antes de media noite vento e chuvia
Language or variety: 
Literal translation: 

Si de tarde una rueda envuelve la luna, antes de medianoche viento y lluvia

Gloss: 
Comments: 

Se en lugar de Si, en gallego normativo. El texto mecanografiado que contiene el refrán indica como fuente la revista pontevedresa Sonata Gallega.

Categorization
Sources
Displaying 1 - 1 of 1 (page 1 of 1)
Author Title Edition In source
VÁZQUEZ SACO, Francisco Refraneiro galego e outros materiais de tradición oral [núm. 5 de Cadernos de Fraseoloxía Galega] Editorial:
Xunta de Galicia / Consellería de Educación e Ordenación Universitaria / Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades
Place of edition:
Santiago de Compostela
Publication date:
2003
Page:
166
Proverb number:
3941
Volume:
5