Refraneiro galego e outros materiais de tradición oral [núm. 5 de Cadernos de Fraseoloxía Galega]
Autor: 
VÁZQUEZ SACO, Francisco
Editorial: 
Xunta de Galicia / Consellería de Educación e Ordenación Universitaria / Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades
Lugar de edición: 
Santiago de Compostela
Fecha de publicación: 
2003
Proverbs
Mostrando 1 - 20 de 202 (página 1 de 11)
Refrán En la fuente
Marzo, marzán, a mañá cara de rosa, a tarde cara de can Página:
108
Núm. refrán:
2565
A moita seca trae ás veces a moita mollada Página:
801
Núm. refrán:
21555
Volumen:
5
Brúa Alba, tempo en calma Página:
497
Núm. refrán:
12883
Ano que hastra o nove vén xiando, bon e moito pan vén anunciando Página:
49
Núm. refrán:
1118
Volumen:
5
Sol de néboa, polo día pega Página:
86
Núm. refrán:
2099
Volumen:
5
As catro escarchas de xaneiro, as catro nevadas de febreiro e as doces augas de abril, valen máis que o coche do Santo Rei David Página:
87
Núm. refrán:
2116
Volumen:
5
As riadas de xaneiro aumentan o gra no graneiro Página:
87
Núm. refrán:
2118
Volumen:
5
As xeadas de xaneiro comen máis que Madrid e Toledo Página:
87
Núm. refrán:
2119
Volumen:
5
En xaneiro xea moito; en chegando marzo, calma un pouco Página:
90
Núm. refrán:
2191
Volumen:
5
Cantos días de sol en xaneiro, tantos de choiva en san Xoán Página:
88
Núm. refrán:
2138
Volumen:
5
En xaneiro non hai abrigueiro Página:
89
Núm. refrán:
2166
Volumen:
5
Enxoito en xaneiro, abondo no tulleiro Página:
91
Núm. refrán:
2206
Volumen:
5
Os primeiros tronos de xaneiro son bos prós campos e malos prós homes Página:
94
Núm. refrán:
2270
Volumen:
5
Tantas neblas en xaneiro como xeadas en maio Página:
95
Núm. refrán:
2306
Volumen:
5
As augas de febreiro matan o onzaneiro Página:
100
Núm. refrán:
2390
Volumen:
5
Os doce primeiros días de ferbeiro [sic] son doce meses do ano inteiro Página:
105
Núm. refrán:
2511
Volumen:
5
Cando na luna de marzo hai tronada, todo o ano quere campana Página:
107
Núm. refrán:
2553
Volumen:
5
Cando sal ó sol en marzo a culebra, en abril sarabea ou neva Página:
107
Núm. refrán:
2555
Volumen:
5
Día de marzo, entra rindo e sai chorando Página:
108
Núm. refrán:
2565
Volumen:
5
Marzal de nubes carregado, ano amolincrado Página:
111
Núm. refrán:
2622
Volumen:
5

Páginas