As catro escarchas de xaneiro, as catro nevadas de febreiro e as doces augas de abril, valen máis que o coche do Santo Rei David
Lengua o variedad: 
Traducción literal: 

Las cuatro escarchas de enero, las cuatro nevadas de febrero y las dulces aguas de abril, valen más que el coche del Santo Rey David

Glosa: 
Comentarios: 

La fuente señala como paralelo el refrán castellano Heladas de enero, nieves de febrero, mollinas de marzo, lluvias de abril, aires de mayo, sacan hermoso el año (Correas).

Categorización
Cronología: 
Ámbito temático general: 
Fuentes
Mostrando 1 - 1 de 1 (página 1 de 1)
Autor Título Edición En la fuente
VÁZQUEZ SACO, Francisco Refraneiro galego e outros materiais de tradición oral [núm. 5 de Cadernos de Fraseoloxía Galega] Editorial:
Xunta de Galicia / Consellería de Educación e Ordenación Universitaria / Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades
Lugar de edición:
Santiago de Compostela
Fecha de publicación:
2003
Página:
87
Núm. refrán:
2116
Volumen:
5