A moita seca trae ás veces a moita mollada
Lengua o variedad: 
Traducción literal: 

La mucha sequía trae a veces la mucha mojadura

Glosa: 
Comentarios: 

Así, en Ferro (1987: 278). En Vázquez Saco (2003: 801): A moita seca trai ás veces a moita mollada.

Categorización
Fuentes
Mostrando 1 - 2 de 2 (página 1 de 1)
Autor Título Edición En la fuente
FERRO RUIBAL, Xesús Refraneiro galego básico Editorial:
Galaxia
Lugar de edición:
Vigo
Fecha de publicación:
1995
Página:
278
VÁZQUEZ SACO, Francisco Refraneiro galego e outros materiais de tradición oral [núm. 5 de Cadernos de Fraseoloxía Galega] Editorial:
Xunta de Galicia / Consellería de Educación e Ordenación Universitaria / Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades
Lugar de edición:
Santiago de Compostela
Fecha de publicación:
2003
Página:
801
Núm. refrán:
21555
Volumen:
5