A moita seca trae ás veces a moita mollada
Language or variety: 
Literal translation: 

La mucha sequía trae a veces la mucha mojadura

Gloss: 
Comments: 

Así, en Ferro (1987: 278). En Vázquez Saco (2003: 801): A moita seca trai ás veces a moita mollada.

Categorization
Sources
Displaying 1 - 2 of 2 (page 1 of 1)
Author Title Edition In source
VÁZQUEZ SACO, Francisco Refraneiro galego e outros materiais de tradición oral [núm. 5 de Cadernos de Fraseoloxía Galega] Editorial:
Xunta de Galicia / Consellería de Educación e Ordenación Universitaria / Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades
Place of edition:
Santiago de Compostela
Publication date:
2003
Page:
801
Proverb number:
21555
Volume:
5
FERRO RUIBAL, Xesús Refraneiro galego básico Editorial:
Galaxia
Place of edition:
Vigo
Publication date:
1995
Page:
278