Día de marzo, entra rindo e sai chorando
Lengua o variedad: 
Traducción literal: 

Día de marzo, entra riendo y sale llorando

Glosa: 

Variante del conocidísimo: Marzo marzán, pola mañán cariña de rosas e pola tarde cara de can.

Comentarios: 

En gallego normativo, sae en vez de sai. Cf. Marzo, marzán, a mañá cara de rosa, a tarde cara de can .

Categorización
Fuentes
Mostrando 1 - 1 de 1 (página 1 de 1)
Autor Título Edición En la fuente
VÁZQUEZ SACO, Francisco Refraneiro galego e outros materiais de tradición oral [núm. 5 de Cadernos de Fraseoloxía Galega] Editorial:
Xunta de Galicia / Consellería de Educación e Ordenación Universitaria / Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades
Lugar de edición:
Santiago de Compostela
Fecha de publicación:
2003
Página:
108
Núm. refrán:
2565
Volumen:
5