Día de marzo, entra rindo e sai chorando
Language or variety: 
Literal translation: 

Día de marzo, entra riendo y sale llorando

Gloss: 

Variante del conocidísimo: Marzo marzán, pola mañán cariña de rosas e pola tarde cara de can.

Comments: 

En gallego normativo, sae en vez de sai. Cf. Marzo, marzán, a mañá cara de rosa, a tarde cara de can .

Categorization
Sources
Displaying 1 - 1 of 1 (page 1 of 1)
Author Title Edition In source
VÁZQUEZ SACO, Francisco Refraneiro galego e outros materiais de tradición oral [núm. 5 de Cadernos de Fraseoloxía Galega] Editorial:
Xunta de Galicia / Consellería de Educación e Ordenación Universitaria / Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades
Place of edition:
Santiago de Compostela
Publication date:
2003
Page:
108
Proverb number:
2565
Volume:
5