En xaneiro xea moito; en chegando marzo, calma un pouco
Lengua o variedad: 
Traducción literal: 

En enero hiela mucho; en llegando marzo, calma un poco

Glosa: 

Porque, xaneiro, xeadeiro.

Comentarios: 
Categorización
Fuentes
Mostrando 1 - 1 de 1 (página 1 de 1)
Autor Título Edición En la fuente
VÁZQUEZ SACO, Francisco Refraneiro galego e outros materiais de tradición oral [núm. 5 de Cadernos de Fraseoloxía Galega] Editorial:
Xunta de Galicia / Consellería de Educación e Ordenación Universitaria / Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades
Lugar de edición:
Santiago de Compostela
Fecha de publicación:
2003
Página:
90
Núm. refrán:
2191
Volumen:
5