Onde venta o mar e chove arreo por san Uxío, fóra do camiño balocas gardar, carballo ó fogar e todos ó lar
Language or variety: 
Literal translation: 

Donde ventea el mar y llueve de continuo por San Eugenio, fuera del camino castañas [o patatas] guardar, [leña de] roble al hogar y todos al fuego

Gloss: 

San Eugenio: 15 de noviembre.

Comments: 

Se atribuye a O Gaiteiro de Lugo, 1957.

Categorization
Sources
Displaying 1 - 1 of 1 (page 1 of 1)
Author Title Edition In source
VÁZQUEZ SACO, Francisco Refraneiro galego e outros materiais de tradición oral [núm. 5 de Cadernos de Fraseoloxía Galega] Editorial:
Xunta de Galicia / Consellería de Educación e Ordenación Universitaria / Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades
Place of edition:
Santiago de Compostela
Publication date:
2003
Page:
164
Proverb number:
3881
Volume:
5