Equip

Mimesi es va articular el desembre de 2005 arran de la concessió del projecte Mímesis. El pensamiento literario en el ámbito catalán durante la edad moderna (Hum 2005-00310), dirigit per Josep Solervicens i finançat pel MEC, i ha tingut continuïtat amb els projectes Mímesis-II i Mímesis-III (FFI 2008-02496; FFI 2011-22910) i amb el grup de recerca emergent Mimesi (2009 SGR 1239), finançat per l'AGAUR. És un equip interuniversitari i interdisciplinar amb seu a la Universitat de Barcelona, que aplega també investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona, la Freie Universität Berlin, la Ruhr Universität Bochum, la Université Paris IV Sorbonne i la Jules Verne de Picardie; especialistes en teoria i anàlisi de la literatura moderna, tant catalana (Antoni Lluís Moll) com italiana (Bernhard Huss), hispànica (Roger Friedlein, Frank Savelsberg, Enric Querol), neollatina (Maria Paredes) i comparada (Anne Duprat, Cesc Esteve). Hi participen també un conjunt de doctorands i d’investigadors en formació que treballen a la Universitat de Barcelona en tesis doctorals i treballs de recerca sobre poètiques, retòriques i creacions literàries del Renaixement, Barroc i Il·lustració (Neus Ortega,  Eduard Escoffet, Oriol Prat, Roger Coch, Esmeralda Sánchez-Palacios).

Investigadors

Nom Centre Correu electrònic
Josep Solervicens » Universitat de Barcelona jsolervicens@ub.edu
Antoni Lluís Moll » Universitat de Barcelona amoll@ub.edu
Cesc Esteve » Universitat de Barcelona cesc.esteve@ub.edu
Maria Paredes » Institut Menorquí d'Estudis mpbaulida@gmail.com
Neus Rotger » Universitat Oberta de Catalunya nrotgerc@uoc.edu
Bernhard Huss » Freie Universität Berlin huss@zedat.fu-berlin.de
Roger Friedlein » Ruhr-Universität Bochum roger.friedlein@rub.de
David Nelting » Ruhr-Universität Bochum David.Nelting@ruhr-uni-bochum.de
Frank Savelsberg » Georg-August-Universität Göttingen fsavels@gwdg.de
Anne Duprat » Université de Picardie-Jules Verne anne.duprat@wanadoo.fr
Enric Querol » Taller arxiu Terres de l'Ebre equerol@hotmail.com
Neus Ortega Molinos » Universitat de Barcelona nom0202@hotmail.com
Eduard Escoffet » Universitat de Barcelona escoffet@propost.org
Oriol Prat » Universitat de Barcelona opratalt@hotmail.com
Roger Coch » Universitat de Barcelona rogercoch@gmail.com
Anna M. Villalonga » Universitat de Barcelona annavillalonga@ub.edu
Esmeralda Sánchez » Universitat de Barcelona esanchezpalacios@gmail.com