Finançament

Projectes de recerca obtinguts en convocatòries públiques:

Mímesis. Creación literaria, vidas de autor y poética en la edad moderna (PID 2019-1109 86GB-I00), finançat per MICINN; vigència 2020-2022; investigadors principals: Josep Solervicens - Cesc Esteve.

Poetics and Politics in Early Modern Europe (2017 SGR 489), finançat per AGAUR, Generalitat de Catalunya; vigència 2018-2020; investigador principal: María José Vega Ramos.

Mímesis. Figuraciones textuales del autor en la edad moderna (FFI 2015-65454-P), finançat pel MINECO; vigència 2016-2019; investigador principal: Josep Solervicens.

Poetics and Politics in Early Modern Europe (2014 SGR 1021), finançat per AGAUR, Generalitat de Catalunya; vigència 2014-2016; investigador principal: María José Vega Ramos.

Mímesis. Discurso teórico y creación literaria en la edad moderna (FFI 2011-22910), finançat pel MECC; vigència 2012-2014; investigador principal: Josep Solervicens.

Mimesi. El pensament literari català de l'edat moderna (2009 SGR 1239), finançat per AGAUR, Generalitat de Catalunya; vigència 2010-2013; investigador principal: Josep Solervicens.

Mímesis-II. El pensamiento literario en el ámbito catalán durante la edad moderna (FFI 2008-02496), finançat pel MICINN; vigència 2009-2011; investigador principal: Josep Solervicens.

Literatura catalana: inventari, ecdòtica i poètica (SGR 2005 010057), finançat per la Generalitat de Catalunya; vigència 2006-2009; investigador principal: Marina Gustà. 

Mímesis. El pensamiento literario en el ámbito catalán durante la edad moderna (HUM 2005-00310), finançat pel MEC; vigència 2005-2008; investigador principal: Josep Solervicens.