Biblioteca electrònica d'estudis

Renaixement
Comentaris a la Poètica d'Aristòtil: Castelvetro & Núñez Solervicens, J. «"Il diletto della poesia": Lodovico Castelvetro en los comentarios de Pere Joan Núñez a la Poética aristotélica (Barcelona, 1577/1597)». eHumanista, núm. 29 (2015), p. 360-378.
Diàleg i poètica SOLERVICENS, Josep. «Ficción y argumentación en los diálogos renacentistas de Vives, Despuig y Milán». A: Friedlein, R. (ed.). Der Renaissancedialog auf der Iberischen Halbinsel. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2005, p. 12-50.
Discurs teòric i creació literària al Renaixement i al Barroc SOLERVICENS, Josep. «Niveaux de connexion entre discours théorique et création littéraire à la Renaissance et à l'Âge baroque». A: Braguier, Laurey (ed.). Normes et transgressions dans l'Europe de la première modernité. Rennes: Presses Universitaires de Rennes, 2013, p.175-188.
Lírica i poètica VEGA RAMOS, María José. «Poética de la lírica en el Renacimiento». A: VEGA, María José; ESTEVE, Cesc (eds.). Idea de la lírica en el Renacimiento (entre Italia y España). Pontevedra: Mirabel Editorial, 2004, p. 15-43.
Tragèdia i poètica ESTEVE, Cesc. «Poética y tragedia en el siglo XVI». A: Vega, María J. Poética y teatro. La teoría dramática del Renacimiento a la Posmodernidad. Pontevedra: Mirabel, 2004, p. 13-45.
Història literària i poètica ESTEVE, Cesc. «La historia literaria en la poética del Renacimiento». A: San José Lera, J. (dir.). La fractura historiográfica: las investigaciones de Edad Media y Renacimiento desde el tercer milenio. Salamanca: Seminario de Estudios Medievales y Renacentistas - Sociedad de Estudios Medievales y Renacentistas, 2008, p. 577-586.
La poètica de Landino a l'àmbit català ALCINA, Juan Francisco. «The Poet as God: Landino's Poetics in Spain (from Francesc Alegre to Alfonso de Carvallo)». A: TAYLOR, Barry & COROLEU, Alejandro. Latin and Vernacular in Renaissance Spain. Manchester: Manchester Spanish & Portuguese Studies, 1999, p. 131-148.
Barroc
Polèmiques literàries entorn de Lope de Vega TUBAU, Xavier. «El "Appendix ad Expostulationem Spongiae" de Alfonso Sánchez. edición y traducción». A: RODRÍGUEZ, M. & PEDRAZA, F. (eds.). El Siglo de Oro habla de Lope. Madrid, 2011 (Cuadernos de Teatro Clásico, 27), p. 270-280.
Usos literaris de l'agudesa BLANCO, Mercedes. «El mecanismo de la ocultación. Análisis de un ejemplo de agudeza». A: Criticón, núm. 43 (1988), p. 13-36.
Gracián a l'àmbit català SOLERVICENS, Josep. «"Brújulas de marear a la excelencia". Recreaciones gracianas en la literatura catalana del Barroco». A: NEUMEISTER, Sebastian (ed.). Los conceptos de Gracián. Berlín: Edition Tranvia & Verlag Walter Frey, 2010, p. 239-259.
Conceptualització de fortuna a l'òpera i al teatre cortesà SOLERVICENS, Josep. «La deessa Fortuna en combat a l'òpera i al teatre cortesà del Barroc: L'incoronazione di Poppea i Lo desengany». A: Torres, Xavier (ed.). Les altres guerres de religió. Catalunya, Espanya, Europa (segles XVI-XIX). Girona: Documenta Universitaria, 2012, p. 189-213.
Reflexions sobre poètica a "Il Cannocchiale aristotelico" de Tesauro FRARE, Pier Antonio. «"Il Cannocchiale aristotelico": da retorica della letteratura a letteratura della retorica». A: Studi Secenteschi, núm. 32 (1991), p. 33-63.
Codificació barroca de la metàfora: "Il Cannocchiale aristotelico" de Tesauro FRARE, Pier Antonio. «Il vero attraverso il velo. Metafora (di equivoco) e menzogna in Emanuele Tesauro». A: BOILLET, Danielle; GODARD, Alain (eds.). Figures à l'italienne. Métaphores, équivoques et pointes dans la littérature maniériste et baroque. París: Université Paris III Sorbonne Nouvelle, 1999, p.307-335.
Il·lustració
Crítica literària a la premsa URZAINQUI, Inmaculada. «La crítica literaria en la prensa del siglo XVIII. Elementos de su discurso teórico». A: Bulletin Hispanique, núm. 102 (2000), p. 519-559.
El cànon il·lustrat a l'obra de Joan Andrés ORTEGA MOLINOS, Neus . «La valoració de Shakespeare a Dell'origine, progressi e stato attuale d'ogni letteratura de Joan Andrés». A: Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, núm. 56 (2010 = Miscel·lània Joaquim Molas), p. 23-54.
Idees literàries a la "Rondalla de Rondalles", de Lluís de Galiana MOLL, Antoni Lluís. «La Rondalla de rondalles (1767), de Lluís de Galiana: idees literàries i estructures narratives». A: El (re)descobriment de l’edat moderna. Estudis en homenatge a Eulàlia Duran. Barcelona: PAM, 2007, p. 463-476.
La tragèdia il·lustrada "Lucrècia" de Joan Ramis PAREDES, Maria. «Matrona anima virilis. Notes sobre les fonts clàssiques de la Lucrècia (1769), de Joan Ramis». A: Estudis Romànics, núm. 23 (2001), p. 229-255.
Fonts clàssiques sobre mitologia a l'obra de Febrer i Cardona PAREDES, Maria. «Les fonts clàssiques de l'Exercici sobre la Mitologia (1804) d'Antoni Febrer i Cardona». A: El (re)descobriment de l’edat moderna. Estudis en homenatge a Eulàlia Duran. Barcelona: PAM, 2007, p. 477-501.