V Col·loqui: Auctor(itas) in fabula

Auctor(itas) in fabula. Figuracions d’autor en la ficció
Universitat de Barcelona 10|11 novembre 2016

Horizontal Tabs

Programa