halo of the sun
Meteorology category: 

Proverbs Sheets

Displaying 1 - 20 of 34 (page 1 of 2)
Textsort descending Language or variety

Al arco de Sol le temas; [/] al de Luna, no hay duda

Castilian (Spanish)

Cerco al sol, agua el señor. Cerco la luna, agua segura

Castilian (Spanish)
Cerco ao largo, chuva ao perto Portuguese
Cercu de lluna non hincha la llaguna; cercu de sol mueya al pastor Asturian
Circo na lúa, lagoa (braña) dura; circo no sol, lagoa mol Galician
Con cerco el sol, moja al pastor; con cerco de luna, le enjuga; si en los tres días siguientes no cae la lluvia Castilian (Spanish)

Cuando lleva cerco el sol, arremoja terrón

Castilian (Spanish)

Cuando lleva cerco la luna, al pastor enjuga. Si lleva cerco el sol meja al pastor [sic]

Castilian (Spanish)
El arco del sol, moja al pescador Castilian (Spanish)
El cerco de sol moja al pastor, [/] y el de la luna l'ixuga Aragonese

El cerco del sol moja al pastor, el de la luna lo enjuga

Castilian (Spanish)
El cerco del sol moja la capa del pastor; el de la luna la enjuga Castilian (Spanish)

El cerco del sol, enjuga al pastor. El cerco de la luna, cala al pastor

Castilian (Spanish)
El cerco del sol, moja al pastor Castilian (Spanish)
O rolde d'sol [/] moja a capa d'o pastor [/] y o d'a luna [/] le'n enchuga Aragonese
Quan la lluna fa rogle, de cent en plou una, / i quan hi ha rogle de sol, de cent, noranta-nou Catalan
Quan lo sol fa rotllo, canvi de temps Catalan
Rolde de sol / moja la capa del pastor; / el de la luna lo enjuga Castilian (Spanish)
Se vires um anel luminoso à volta do sol ou da lua, não sejas teimoso, não saias à rua Portuguese
Si la lluna porta galdufa, de cada cent voltes, ne plou una / i, si en porta el sol, de cada cent, noranta-nou Catalan

Pages