halo (corona de sol)
Category: 

Fitxes de refranys

Mostrant 1 - 20 de 34 (pàgina 1 de 2)
Textordenació descendent Llengua o varietat

Al arco de Sol le temas; [/] al de Luna, no hay duda

castellà

Cerco al sol, agua el señor. Cerco la luna, agua segura

castellà
Cerco ao largo, chuva ao perto portuguès
Cercu de lluna non hincha la llaguna; cercu de sol mueya al pastor asturià
Circo na lúa, lagoa (braña) dura; circo no sol, lagoa mol gallec
Con cerco el sol, moja al pastor; con cerco de luna, le enjuga; si en los tres días siguientes no cae la lluvia castellà

Cuando lleva cerco el sol, arremoja terrón

castellà

Cuando lleva cerco la luna, al pastor enjuga. Si lleva cerco el sol meja al pastor [sic]

castellà
El arco del sol, moja al pescador castellà
El cerco de sol moja al pastor, [/] y el de la luna l'ixuga aragonès

El cerco del sol moja al pastor, el de la luna lo enjuga

castellà
El cerco del sol moja la capa del pastor; el de la luna la enjuga castellà

El cerco del sol, enjuga al pastor. El cerco de la luna, cala al pastor

castellà
El cerco del sol, moja al pastor castellà
O rolde d'sol [/] moja a capa d'o pastor [/] y o d'a luna [/] le'n enchuga aragonès
Quan la lluna fa rogle, de cent en plou una, / i quan hi ha rogle de sol, de cent, noranta-nou català
Quan lo sol fa rotllo, canvi de temps català
Rolde de sol / moja la capa del pastor; / el de la luna lo enjuga castellà
Se vires um anel luminoso à volta do sol ou da lua, não sejas teimoso, não saias à rua portuguès
Si la lluna porta galdufa, de cada cent voltes, ne plou una / i, si en porta el sol, de cada cent, noranta-nou català

Pàgines