Continguts

Aquesta pàgina web acull els materials de l'antiga Base de datos sobre refranes del calendario y meteorológicos en la Romania (BADARE), que seguirà enriquint-se amb noves fitxes de refranys, però, sobretot, amb noves possibilitats de consulta, entre las quals destaca la geolocalització de refranys, que ha de facilitar a la llarga treballs interpretatius de tipus geoparemiològic dins la Romània. S'accedeix a aquests materials a través de la pestanya de Refranes [Refranys, a la versió catalana; Proverbs, a la inglesa]. Les fitxes de refranys podran consultar-se en les tres versions que ofereix el web: espanyol, català o anglès; i també l'estructura general de les fitxes, si bé de moment, i per raons pràctiques, es mantenen per a les tres versions els comentaris de les fitxes en espanyol, i les glosses (o citacions literals), en la llengua de l'original.

La pàgina web acull, a més, informació sobre diferents activitats (congressos, seminaris, conferències) vinculades al projecte. En el cas dels congressos, s'inclouen els enllaços a tres seminaris internacionals sobre refranys meteorològics (SEREME) organitzats entre els anys 2009 y 2011 en el marc d'un projecte anterior. El tercer (TERSEREME) aborda l'estudi de la geoparemiologia romànica, línia d'investigació que es desenvoluparà en aquest nou projecte.

Els enllaços sobre noves trobades científiques es presentaran solament en una versió, i no en les tres (espanyol, català, anglès) que possibilita el web.