Tipus de cerca

Els refranys que acull ParemioRom es prenen sistemàticament de fonts escrites publicades al darrer segle i mig, i es transcriuen amb fidelitat a les fonts.

 

I. A través de la pestanya de Refranys (a la part superior de la pàgina) s'accedeix a Fitxes de refranys, que ofereix la posibilitat de realitzar cinc tipus de cerca, per separat o combinades:

  • (1) Textual, que permet el rastreig de seqüències (paraules, sintagmes, fragments majors o menors) dins les caselles de Text, Traducció literal, Glossa (citació literal) i Comentari.
  • (2) Per llengües (una, dues, tres o totes les de la base).
  • (3) Conceptual: per àmbits temàtics, categories i subcategories. Per exemple: Cronologia > data fixa. Aquesta és la categoria més àmpliament representada. Recull en primer lloc les subcategories referides a dies d'un mes designades mitjançant números (1, 2, 3...) + nom del mes. Segueixen, per ordre alfabètic, les designacions relatives al calendari (santoral, advocacions marianes), en què es dóna prioritat a l'element onomàstic nuclear, i es postposen determinants com l'article o la indicació de Sant / Santa: Candelera (la —), Agustí (Sant —).
  • (4) Per fonts bibliogràfiques (ordenades per cognoms d'autors), amb la possibilitat de combinar fins a tres fonts.
  • (5) Per geolocalitzacions, que donen peu a cerques per Lloc, Territori (entitats administratives i similars a les quals està adscrit el lloc, presentades de manera jeràrquica, com ara: “municipi”, “província”, “regió”, “estat”) i Descripció. Aquest darrer apartat inclou comentaris addicionals i precisions sobre allò indicat als camps de lloc territori. Quan és pertinent, s'utilitzen paraules clau, com “riu” o “muntanya”, que permeten recuperar hidrònims o bé orònims. A més, aquest cinquè bloc permet realitzar cerques de fitxes en funció de si tenen o no geolocalització: (a) Localització geogràfica (el lloc en què es documenta l'existència del refrany); (b) Referència toponímica (topònims que es mencionen al text del refrany); (c) De qualsevol mena; (d) Cap.

 

II. A través de les pestanyes de l'esquerra, i a sota de Fitxes de refranys, es pot accedir als diferents tipus d'assignacions de les fitxes:

  • Llengües i varietats.
  • Les tres grans àrees temàtiques en què es distribueixen les assignacions de tipus conceptual: Cronologia, Meteorologia i Àmbit temàtic general, que permeten la consulta de llurs categories i subcategories.
  • Les fonts (bibliografia de referència), que ofereixen la possibilitat de cerca per autor i títol.
  • Geolocalitzacions: donen peu a les cerques descrites més amunt. Els noms s'indiquen en llur versió castellana, catalana i anglesa. Quan aquestes no coincideixen amb la forma genuïna, s'indica la forma alternativa entre claudàtors.