halo (cerco de sol)
Categoría: 

Fichas de refranes

Mostrando 1 - 20 de 34 (página 1 de 2)
Textoorden descendente Lengua o variedad

Al arco de Sol le temas; [/] al de Luna, no hay duda

castellano

Cerco al sol, agua el señor. Cerco la luna, agua segura

castellano
Cerco ao largo, chuva ao perto portugués
Cercu de lluna non hincha la llaguna; cercu de sol mueya al pastor asturiano
Circo na lúa, lagoa (braña) dura; circo no sol, lagoa mol gallego
Con cerco el sol, moja al pastor; con cerco de luna, le enjuga; si en los tres días siguientes no cae la lluvia castellano

Cuando lleva cerco el sol, arremoja terrón

castellano

Cuando lleva cerco la luna, al pastor enjuga. Si lleva cerco el sol meja al pastor [sic]

castellano
El arco del sol, moja al pescador castellano
El cerco de sol moja al pastor, [/] y el de la luna l'ixuga aragonés

El cerco del sol moja al pastor, el de la luna lo enjuga

castellano
El cerco del sol moja la capa del pastor; el de la luna la enjuga castellano

El cerco del sol, enjuga al pastor. El cerco de la luna, cala al pastor

castellano
El cerco del sol, moja al pastor castellano
O rolde d'sol [/] moja a capa d'o pastor [/] y o d'a luna [/] le'n enchuga aragonés
Quan la lluna fa rogle, de cent en plou una, / i quan hi ha rogle de sol, de cent, noranta-nou catalán
Quan lo sol fa rotllo, canvi de temps catalán
Rolde de sol / moja la capa del pastor; / el de la luna lo enjuga castellano
Se vires um anel luminoso à volta do sol ou da lua, não sejas teimoso, não saias à rua portugués
Si la lluna porta galdufa, de cada cent voltes, ne plou una / i, si en porta el sol, de cada cent, noranta-nou catalán

Páginas