Ressenya a "Llengua & Literatura", núm. 23

Publicada a: 
Llengua & Literatura, núm. 23 (2013), p.255-259
Any: 
2013
Autor(s): 
Mathias Ledroit

"El principal interès del volum, i més globalment de la recerca duta a terme pel Projecte Mimesi des de la seva creació, és de caire metodològic. En lloc de centrar-se, però sense menysprear-los, en el context i en els autors o fins i tot en els gèneres com s'acostuma a fer, aquest volum es proposa estudiar i precisar el sentit dels conceptes, situar-los en el sistema teòric del Renaixement i estudiar-ne la dinàmica. No es tracta, per tant, d'examinar la influència que van exercir els conceptes heretats de l'Antiguitat en la formulació de noves teories literàries, sinó d'explorar com els teòrics van renovar, o sigui recrear, aquests conceptes per a adaptar-los als gèneres moderns que no constaven en les classificacions antigues i, d'altra banda, per donar-los nous sentits. Així doncs, es tracta d'analitzar la “recreació” del llegat clàssic. Els set articles es reparteixen en quatre grans parts: una primera dedicada a la poètica neoplatònica (Bernard Huss, Roger Friedlein), una segona a la poètica neoaristotèlica (Brigitt Kappl, Anne Duprat i Josep Solervicens), una tercera a l'hermogenisme (Roland Béhar) i una última als referents teòrics en llengües vernacles, i més precisament a l'àmbit català (Cesc Esteve i Antoni-Lluís Moll)".