Poètiques on-line

Autor Títol Època Any
Beuter, Pere Antoni Renaixement 1546
Llull, Antoni Renaixement 1558
Llull, Antoni Renaixement 1558
Gil Polo, Gaspar Renaixement 1561
Galès, Jerònima
Accés al recurs:
Renaixement 1566
Lorenzo Palmireno, Joan Renaixement 1573
Lorenzo Palmireno, Joan Renaixement 1573
Viciana, Rafael Martí de Renaixement 1574
Lorenzo Palmireno, Joan Renaixement 1574
Núñez, Pere Joan
Accés al recurs:
Renaixement 1577

Pàgines