Wissen im Umbruch. Zur Inszenierung von Wissensdiskursen in der Dichtung Ausiàs Marchs

Isabel Müller
Editorial: 
Winter Verlag
Lloc: 
Heidelberg
Any: 
2014

Les transformacions culturals experimentades a Europa durant la Baixa Edat Mitjana van anar encaminades, d’una banda, a la proliferació i diferenciació del coneixement i, de l'altra, a la seva popularització. La monografia analitza la manera en què el poeta Ausiàs March (1400-1459) reflecteix i recrea literàriament el canvi epistèmic del seu temps. A partir de l'anàlisi dels seus poemes es mostren els moments de tensió que resulten de la coexistència de discursos heterogenis i, de vegades, contraposats sobre diversos sabers (medicina, ètica, teologia). Alhora es demostra que la inclusió del context discursiu no només contribueix a l'elucidació de poemes concrets, sinó que també esdevé una clau per entendre l'obra de March en el seu conjunt: l’escenificació de les múltiples facetes del conflicte entre Norma i Afecte constitueix el tret essencial del discurs del saber marquià.