Sessió I: Metaficció a la narrativa

Dijous, 3 Octubre, 2013

(Presidència: Lola Badia)