Presentació

Dijous, 3 Octubre, 2013 - 11:30

Josep Solervicens 
(director del projecte Mimesi)

M. Rosa Lloret
(directora del Dep. de Filologia Catalana)

Javier Velaza
(vicedegà de recerca, Facultat de Filologia)

Sessió: