La significació que aporta la forma literària en Luzán i Capmany

Cànon literari
Divendres, 7 Octubre, 2011 - 16:00

Ramon Pla 
(Universitat de Barcelona)

Sessió: