L’escenificació del cànon al Renaixement i al Barroc: els somnis metaliteraris de Pujol i Fontanella

Divendres, 4 Octubre, 2013 - 10:00

Antoni Lluís Moll

(Universitat de Barcelona)