“Escrit en aiguafort”: la ficció com a tema a la lírica de Boscà, Garcia i Fontanella

Dijous, 3 Octubre, 2013 - 16:45

Josep Solervicens

(Universitat de Barcelona)