Núñez, Pere Joan

Aspectes biogràfics: 

Pere Joan Núñez (València, 1528/1529-1602), nebot de Jeroni Núñez, senyor de Sempere i regent del Consell d'Aragó, va estudiar arts a la Universitat de València (1543-1546) i va ampliar estudis a París (1550) amb Pierre de la Ramée (Petrus Ramus) i Omar Taló. Va ser un dels més prestigiosos professors de retòrica, poètica i gramàtica llatina i grega a les universitats de València, Barcelona i Saragossa. Divulgador de teories retòriques basades en les idees d’Hermògenes i de Dionís d’Halicarnàs. Hel·lenista i expert en Aristòtil, membre del grup de neoaristotèlics valencians que difonen una nova interpretació de la filosofia peripatètica i que introdueixen l’estudi de la Metafísica en el currículum universitari. És, si no el primer, un dels primers comentaristes hispànics de la Poètica d'Aristòtil.