Alegre, Francesc

Aspectes biogràfics: 

Francesc Alegre i de Llobera (Barcelona, mitjan segle XV-1504/1511), ciutadà honrat barceloní, documentat a partir de 1477 quan signa capítols matrimonials amb Isabel de Santcliment. Va ser cònsol de Sicília de 1482 a 1489, on és possible que complementés la seva formació humanística, i és autor de diverses proses sentimentals en català (Sermó d'amor; Somni recitant lo procés d'una qüestió enamorada; Raonament fingit entre Francesc Alegre i Esperança; Requesta d'amor; i, recentment, se li ha atribuït la Faula de Neptuno i Diana). També va traduir de l’italià la Primera Guerra púnica de Leonardo Bruni (1472) i els 15 llibres de Les Transformacions d'Ovidi (impresos el 1494), als quals afegeix 15 llibres més d'interpretació de les faules ovidianes. Conservem el contracte d'edició d'aquesta traducció i comentari d'Ovidi, dels quals se'n tiraren 1000 exemplars.