Diccionari català-valencià-balear [10 vols.] [también consultable en línea: http://dcvb.iecat.net/]
Author: 
ALCOVER, Antoni M. / Francesc de B. MOLL
Editorial: 
Moll
Place of edition: 
Palma de Mallorca
Publication date: 
1930-1962
Proverbs
Displaying 1 - 20 of 723 (page 1 of 37)
Proverb In source
Per sant Vicenç | el sol entra pels torrents; | i allí on no hi tocarà, | casa ni vinya no hi vagis a plantar Page:
789
Sub voce:
Vicenç
Proverb number:
c)
Volume:
X
Per la Candelera, el sol ja baixa per la carretera Page:
980
Sub voce:
sol
Proverb number:
j)
Volume:
IX
El mal any | entra nedant Page:
732
Sub voce:
any
Proverb number:
hh)
Volume:
I
El gener és un bon cavaller Page:
255
Sub voce:
gener
Proverb number:
pp)
Volume:
VI
Pels Reis | lo temps creix | i el fred neix Page:
310
Sub voce:
rei
Proverb number:
o)
Volume:
IX
Per sant Antoni, | fa un fred com un dimoni; | per sant Julià, | cuida a matar Page:
44
Sub voce:
fred
Proverb number:
t)
Volume:
VI
Lluna voltada, pluja o ventada Page:
83
Sub voce:
lluna
Proverb number:
p)
Volume:
VII
Lluna morta, | llevant a sa porta Page:
83, 976
Sub voce:
lluna, llevant
Proverb number:
r) [lluna], i) [llevant]
Volume:
VII, VI
Vent de fora i sense lluna, | fuig de sa costa tot d'una Page:
83
Sub voce:
lluna
Proverb number:
s)
Volume:
VII
Si la lluna té ull de perdiu, | l'endemà vent al garbí Page:
83
Sub voce:
lluna
Proverb number:
t)
Volume:
VII
Lluna marinera, aigua al darrera Page:
83
Sub voce:
lluna
Proverb number:
u)
Volume:
VII
Lluna d'octubre, | set ne descubre Page:
83, 859
Sub voce:
lluna, octubre
Proverb number:
gg) [lluna], c) [octubre]
Volume:
VII
Si plou a sa lluna nova d'agost, plou nou llunes de carrera Page:
83
Sub voce:
lluna
Proverb number:
jj)
Volume:
VII
Rotlle a la lluna, pluja segura Page:
83
Sub voce:
lluna
Proverb number:
q)
Volume:
VII
No donguis l'hivern per acabat, que la lluna d'abril no hagis passat Page:
83
Sub voce:
lluna
Proverb number:
dd)
Volume:
VII
Quan plou, plou; quan neva, neva; quan fa vent, aleshores fa mal temps Page:
711
Sub voce:
vent
Proverb number:
a)
Volume:
X
Després del gran vent, corre el gran torrent Page:
711
Sub voce:
vent
Proverb number:
c)
Volume:
X
Vent xerrador, no et faci por Page:
711
Sub voce:
vent
Proverb number:
d)
Volume:
X
Guarda't d'home mal barbat i de vent acanalat Page:
711
Sub voce:
vent
Proverb number:
e)
Volume:
X
Quan Déu vol, amb tot vent plou Page:
711
Sub voce:
vent
Proverb number:
l)
Volume:
X

Pages