Diccionari català-valencià-balear [10 vols.] [también consultable en línea: http://dcvb.iecat.net/]
Author: 
ALCOVER, Antoni M. / Francesc de B. MOLL
Editorial: 
Moll
Place of edition: 
Palma de Mallorca
Publication date: 
1930-1962
Proverbs
Displaying 61 - 80 of 723 (page 4 of 37)
Proverb In source
Trons en mar, aigua a la terra Page:
538
Sub voce:
tro
Proverb number:
c)
Volume:
X
Trons a Mallorca, aigua a la porta Page:
538
Sub voce:
tro
Proverb number:
c)
Volume:
X
Any de trons, any de morts Page:
732, 538
Sub voce:
any, tro
Proverb number:
ee) [any], d) [tro]
Volume:
I, X
Trons en s'hivern, pa per vuit dies Page:
538
Sub voce:
tro
Proverb number:
e)
Volume:
X
Trons en gener, a apuntalar el graner; trons en març, fred en abril i maig Page:
538
Sub voce:
tro
Proverb number:
f)
Volume:
X
Trons de cul, tempestat de merda Page:
538
Sub voce:
tro
Proverb number:
h)
Volume:
X
Quan trona, pedrica Page:
548
Sub voce:
tronar
Proverb number:
c)
Volume:
X
Quan el matí trona la mar, torna-te'n a casa a almorzar Page:
548
Sub voce:
tronar
Proverb number:
d)
Volume:
X
Si trona per la Cova Santa, aigua a manta Page:
548
Sub voce:
tronar
Proverb number:
e)
Volume:
X
Quan en març trona, | l'ametlla és bona Page:
230, 548
Sub voce:
març, tronar
Proverb number:
f) [març], f) [tronar]
Volume:
VII, X
Per Sant Andreu, qui no tenga capa[,] que en manlleu Page:
951
Sub voce:
capa
Proverb number:
g)
Volume:
II
Barco a la capa, mariner a l'hamaca Page:
951
Sub voce:
capa
Proverb number:
q)
Volume:
II
Dia de Sant Vicenç espanyol, | bona anyada de blat si fa bon sol Page:
980
Sub voce:
sol
Proverb number:
j)
Volume:
IX
Pel febrer, un dia al sol i un altre al braser Page:
980
Sub voce:
sol
Proverb number:
j)
Volume:
IX
Per la Candelera, el sol ja passa per la ribera Page:
980 [IX], 910 [II]
Sub voce:
sol, Candelera
Proverb number:
j) [sol], d) [Candelera]
Volume:
IX, II
Sol i aigua, temps de març Page:
980
Sub voce:
sol
Proverb number:
j)
Volume:
IX
Pel març el sol rega | i l'aigua crema Page:
980
Sub voce:
sol
Proverb number:
j)
Volume:
IX
El sol de març crema la cara Page:
980
Sub voce:
sol
Proverb number:
j)
Volume:
IX
Sol de març, fa pigues i barbs Page:
980
Sub voce:
sol
Proverb number:
j)
Volume:
IX
Aigua de juriol | encén el sol Page:
980
Sub voce:
sol
Proverb number:
j)
Volume:
IX

Pages