Diccionari català-valencià-balear [10 vols.] [también consultable en línea: http://dcvb.iecat.net/]
Author: 
ALCOVER, Antoni M. / Francesc de B. MOLL
Editorial: 
Moll
Place of edition: 
Palma de Mallorca
Publication date: 
1930-1962
Proverbs
Displaying 141 - 160 of 723 (page 8 of 37)
Proverb In source
Migjorn, | en arribar a la mar me'n torn Page:
417
Sub voce:
migjorn
Proverb number:
a)
Volume:
VII
El llevant la mou i el migjorn la plou Page:
739
Sub voce:
migjorn
Proverb number:
b)
Volume:
VIII
Migjorn, | pa en es forn Page:
417
Sub voce:
migjorn
Proverb number:
c)
Volume:
VII
Calçada a ponent, si tarda, no ment Page:
843, 739
Sub voce:
calçada, ponent
Proverb number:
f) [ponent]
Volume:
II, VIII
Migjorn brut i tramuntana neta, | prest tendrem aigueta Page:
417
Sub voce:
migjorn
Proverb number:
d)
Volume:
VII
Migjorn d'hivern, pluja d'infern Sub voce:
migjorn
Proverb number:
d)
Migjorn d'hivern, | espurna d'infern Page:
417
Sub voce:
migjorn
Proverb number:
d)
Volume:
VII
Vent de migjorn, | pluja dejorn Page:
417
Sub voce:
migjorn
Proverb number:
d)
Volume:
VII
Quan bufa fort el migjorn, si vols peix, tens d'anar al Born Page:
417
Sub voce:
migjorn
Proverb number:
e)
Volume:
VII
Migjorn a sa posta, | mestral que s'acosta Page:
417
Sub voce:
migjorn
Proverb number:
f)
Volume:
VII
Gregal la mou, llevant la plou Page:
398
Sub voce:
gregal
Proverb number:
a)
Volume:
VI
Vent gregal, | mal Page:
398
Sub voce:
gregal
Proverb number:
b)
Volume:
VI
En gregal, | ni peix ni pardal Page:
398
Sub voce:
gregal
Proverb number:
c)
Volume:
VI
Gregal matiner, | gregal trapacer Page:
398
Sub voce:
gregal
Proverb number:
d)
Volume:
VI
El gregal i el xaloc | porten fred i porten foc Page:
398
Sub voce:
gregal
Proverb number:
e)
Volume:
VI
Guergal, mar picada | i sola banyada Page:
398
Sub voce:
gregal
Proverb number:
f)
Volume:
VI
Març ventós | i abril plujós, | el pagès fan ser orgullós Page:
230
Sub voce:
març
Proverb number:
e)
Volume:
VII
Cada gelada al mes de març, | una ploguda al mes de maig Page:
246
Sub voce:
gelada, març
Proverb number:
g) [gelada], l) [març]
Volume:
VI
Boires de març, | fred en es maig Page:
44, 230
Sub voce:
fred, març
Proverb number:
bb) [fred], i) [març]
Volume:
VI, VII
Trons en març, | amanix la barcella i el cabàs Page:
230
Sub voce:
març
Proverb number:
f)
Volume:
VII

Pages