height and angle of the sun
Meteorology category: 

Proverbs Sheets

Displaying 1 - 20 of 112 (page 1 of 6)
Textsort descending Language or variety
A la Candeliero, [/] Lou soulèu es pèr valoun e pèr valiero Occitan

A mane di San Biasgiu u sole allonga u so ragiu

Corsican
A mediaos de Febreru entra'l sol en cualquier regueru Asturian
A mitjans de març [/] el sol ja fa ombra [/] i ja canta l'alosa Catalan
A quince de marzo, da el sol a la sombra y canta la alondra Castilian (Spanish)
A quince de marzo, da el sol en la umbría y canta la totovía Castilian (Spanish)
A quince de marzo, da el sol en la umbría, y canta la golondrina Castilian (Spanish)
A Sant Maties, entra el sol a les ombries Catalan

Agùst: giù 'l sùl e 'l di a resta fùsch

Piedmontese
Al di da S. Agäda al sul al va per tutt la conträda Lombard of Switzerland
Cuando'l sol sale por Burgos y s'esconde por Oviedo, pobre del hijo de madre que a jornal gane dinero Castilian (Spanish)
Cuando'l sol sale por Burgos y se mete'n Portugal, pobre de la jornalera que anda ganando'l jornal Castilian (Spanish)
De la Çerióla, el sól el va par ogni busóla Venetan
Dulà ch’al pete soreli il dì de Madone des cjandelis, a rivarà la nêf sièt voltis Friulian
El día de la Candelera entra'l sol en cualquier reguera Asturian
El día San Antón de Xineru ha de dar el sol en toos los regueros; ha de dar, pero no ha calentar Asturian
El día San Vicente entra 'l sol ena fuente Asturian
El sol de enero, sale tarde y pónese presto Castilian (Spanish)
El veintidós de Febrero pasa'l sol per cima'l picu Castiello Asturian
Em Fevereiro, entra o sol em cada regueiro Portuguese

Pages