Ramos mollados, Pascuas enxoitas: ano de viño, de pan e de froita
Lengua o variedad: 
Traducción literal: 

Ramos mojados, Pascuas secas: año de vino, de pan y de fruta

Comentarios: 

Recogido por el ALGa en el punto de encuesta O.28: lugar y parroquia de Calvos, municipio de Calvos de Randín. Ferro (2008: 252), en su edición del Refranero de Grou (Lobios), registra: Ramos mollados, pascuas enxoitas; ano de pan, de viño e de froitas.

Categorización
Geolocalización

Haga clic en las marcas para ver información detallada sobre cada lugar

Ubicaciones geográficas:
Mostrando 1 - 2 de 2 (página 1 de 1)
  • Territorio:

    Calvos de Randín, Orense [Ourense], Galicia, España.

    Punto O-28 del Atlas Lingüístico Galego.

  • Territorio:

    Lobios, Orense [Ourense], Galicia, España.

Fuentes
Mostrando 1 - 2 de 2 (página 1 de 1)
Autor Título Edición En la fuente
GARCÍA, Constantino / SANTAMARINA, Antón (directores) ALGa = Atlas Lingüístico Galego. Volume IV. Léxico. Tempo atmosférico e cronolóxico Editorial:
Fundación Pedro Barrié de la Maza
Lugar de edición:
A Coruña
Fecha de publicación:
2003
Página:
466
Núm. refrán:
256
Volumen:
IV
FERRO RUIBAL, Xesús "Refraneiro de Grou (Lobios) recollido por Bieito Fernandes do Palheiro", Cadernos de Fraseoloxía Galega, 10, pp. 241-253 Editorial:
Xunta de Galicia / Consellería de Educación e Ordenación Universitaria / Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades
Lugar de edición:
Santiago de Compostela
Fecha de publicación:
2008
Página:
252
Núm. refrán:
225