Refraneiro galego e outros materiais de tradición oral [núm. 5 de Cadernos de Fraseoloxía Galega]
Author: 
VÁZQUEZ SACO, Francisco
Editorial: 
Xunta de Galicia / Consellería de Educación e Ordenación Universitaria / Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades
Place of edition: 
Santiago de Compostela
Publication date: 
2003
Proverbs
Displaying 161 - 180 of 202 (page 9 of 11)
Proverbsort descending In source
Cando as estrelas non latexan, logo as nubes gotexan Page:
615
Proverb number:
16274
Volume:
5
Cando corren as témporas solanas, mal tempo Page:
156
Proverb number:
3691
Volume:
5
Cando en xunio chove, molla a esmola do probe Page:
138
Proverb number:
3227
Volume:
5
Cando hai mal tempo e se pica o mar, sinal de travesía Page:
493
Proverb number:
12799
Volume:
5
Cando sal ó sol en marzo a culebra, en abril sarabea ou neva Page:
107
Proverb number:
2555
Volume:
5
Cerrazón ao este, ou norte ou nordeste Page:
159
Proverb number:
3769
Volume:
5
Dende o quince ao vintedous as neves boas son Page:
604
Proverb number:
16004
Volume:
5
Desde o vinte en adiante o inverno xa é constante Page:
149
Proverb number:
3518
Volume:
5
Día de neve, víspera de sol Page:
603
Proverb number:
15983
Volume:
5
Do trinta de xulio en diante, calor asfixiante Page:
140
Proverb number:
3258
Volume:
5
Do un ó doce chuvia copiosa pra todos resulta peligrosa Page:
161
Proverb number:
3806
Volume:
5
En marzo, cando medra a lúa, medra a chuvia Page:
161
Proverb number:
3814
Volume:
5
En octubre non molesta o lume Page:
148
Proverb number:
3482
Volume:
5
En xaneiro xea moito; en chegando marzo, calma un pouco Page:
90
Proverb number:
2191
Volume:
5
Fume baixo, señal de auga Page:
161
Proverb number:
3825
Volume:
5
Marzal de nubes carregado, ano amolincrado Page:
111
Proverb number:
2622
Volume:
5
Nadal aterecido, xaneiro garrido Page:
151
Proverb number:
3561
Volume:
5
Nadal quente, en xaneiro enchente Page:
152
Proverb number:
3566
Volume:
5
Néboa na montaña, pescador na cabaña Page:
602
Proverb number:
15948
Volume:
5
Noite moura, vendaval seguro Page:
496
Proverb number:
12859
Volume:
5

Pages