En octubre non molesta o lume
Language or variety: 
Literal translation: 

En octubre no molesta la lumbre

Gloss: 
Comments: 

En gallego normativo, outubro u outono, en vez de octubre. La fuente remite el refrán a O Gaiteiro de Lugo, 1960. Y registra además esta otra variante: Por outubre, borralliñas do meu lume.

Categorization
Sources
Displaying 1 - 1 of 1 (page 1 of 1)
Author Title Edition In source
VÁZQUEZ SACO, Francisco Refraneiro galego e outros materiais de tradición oral [núm. 5 de Cadernos de Fraseoloxía Galega] Editorial:
Xunta de Galicia / Consellería de Educación e Ordenación Universitaria / Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades
Place of edition:
Santiago de Compostela
Publication date:
2003
Page:
148
Proverb number:
3482
Volume:
5