En octubre non molesta o lume
Lengua o variedad: 
Traducción literal: 

En octubre no molesta la lumbre

Glosa: 
Comentarios: 

En gallego normativo, outubro u outono, en vez de octubre. La fuente remite el refrán a O Gaiteiro de Lugo, 1960. Y registra además esta otra variante: Por outubre, borralliñas do meu lume.

Categorización
Cronología: 
Meteorología: 
Fuentes
Mostrando 1 - 1 de 1 (página 1 de 1)
Autor Título Edición En la fuente
VÁZQUEZ SACO, Francisco Refraneiro galego e outros materiais de tradición oral [núm. 5 de Cadernos de Fraseoloxía Galega] Editorial:
Xunta de Galicia / Consellería de Educación e Ordenación Universitaria / Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades
Lugar de edición:
Santiago de Compostela
Fecha de publicación:
2003
Página:
148
Núm. refrán:
3482
Volumen:
5