Desde o vinte en adiante o inverno xa é constante
Language or variety: 
Literal translation: 

Desde el veinte en adelante el invierno ya es constante

Gloss: 

Noviembre.

Comments: 

De acuerdo con la glosa, asignamos "20 de noviembre". Cf. su homólogo castellano: Desde el veinte de noviembre el invierno ya es constante.

Categorization
Meteorology: 
Sources
Displaying 1 - 1 of 1 (page 1 of 1)
Author Title Edition In source
VÁZQUEZ SACO, Francisco Refraneiro galego e outros materiais de tradición oral [núm. 5 de Cadernos de Fraseoloxía Galega] Editorial:
Xunta de Galicia / Consellería de Educación e Ordenación Universitaria / Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades
Place of edition:
Santiago de Compostela
Publication date:
2003
Page:
149
Proverb number:
3518
Volume:
5