Desde o vinte en adiante o inverno xa é constante
Lengua o variedad: 
Traducción literal: 

Desde el veinte en adelante el invierno ya es constante

Glosa: 

Noviembre.

Comentarios: 

De acuerdo con la glosa, asignamos "20 de noviembre". Cf. su homólogo castellano: Desde el veinte de noviembre el invierno ya es constante.

Categorización
Meteorología: 
Fuentes
Mostrando 1 - 1 de 1 (página 1 de 1)
Autor Título Edición En la fuente
VÁZQUEZ SACO, Francisco Refraneiro galego e outros materiais de tradición oral [núm. 5 de Cadernos de Fraseoloxía Galega] Editorial:
Xunta de Galicia / Consellería de Educación e Ordenación Universitaria / Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades
Lugar de edición:
Santiago de Compostela
Fecha de publicación:
2003
Página:
149
Núm. refrán:
3518
Volumen:
5