Refraneiro galego e outros materiais de tradición oral [núm. 5 de Cadernos de Fraseoloxía Galega]
Author: 
VÁZQUEZ SACO, Francisco
Editorial: 
Xunta de Galicia / Consellería de Educación e Ordenación Universitaria / Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades
Place of edition: 
Santiago de Compostela
Publication date: 
2003
Proverbs
Displaying 61 - 80 of 202 (page 4 of 11)
Proverbsort descending In source
Cando zoa o regueiro, panos ó fumeiro Page:
752
Proverb number:
20056
Volume:
5
Canta o merlo, tempo de inverno Page:
159
Proverb number:
3757
Volume:
5
Canta o sapo, tempo guapo Page:
159
Proverb number:
3758
Volume:
5
Canto máis norte, máis frío de morte Page:
495
Proverb number:
12843
Volume:
5
Cantos días de sol en xaneiro, tantos de choiva en san Xoán Page:
88
Proverb number:
2138
Volume:
5
Carapucho no Farelo, auga no pelo Page:
617
Proverb number:
16336
Volume:
5
Carcaixía, norte ou nordeste cría Page:
495
Proverb number:
12844, 12845
Volume:
5
Ceo caspento, chuvia ou vento Page:
614
Proverb number:
16256
Ceo empedrado, chuvia, vento ou orballo Page:
615
Proverb number:
16284
Volume:
5
Ceo empedrado, mañá sol claro Page:
159
Proverb number:
3763
Volume:
5
Ceo empedrado, queixón baleiro Page:
615
Proverb number:
16287
Volume:
5
Ceo enloitado, tempo mollado Page:
615
Proverb number:
16290
Volume:
5
Ceo escamudo, tempo inseguro Page:
616
Proverb number:
16291
Volume:
5
Ceo rasgado, vento ou mar picado Page:
614
Proverb number:
16263
Volume:
5
Chuvia miúda, daguión barrunta Page:
496
Proverb number:
12852
Volume:
5
Con norte fuerte ronca a Lanzada, pronto virá a recalmada Page:
496
Proverb number:
12847
Volume:
5
Corren as néboas cara a Galiza, vellas á cinza Page:
160
Proverb number:
3784
Volume:
5
Día de marzo, entra rindo e sai chorando Page:
108
Proverb number:
2565
Volume:
5
Días e mañás de xiadas, sol tépedo e noites craras Page:
752
Proverb number:
20068
Volume:
5
Do norte chove, as pedras move Page:
752
Proverb number:
20058
Volume:
5

Pages