Ceo escamudo, tempo inseguro
Language or variety: 
Literal translation: 

Cielo escamoso, tiempo inseguro

Comments: 

Cf. Ceo escamudo, vendaval duro.

[imagen del cielo con escamas]

Categorization
Sources
Displaying 1 - 1 of 1 (page 1 of 1)
Author Title Edition In source
VÁZQUEZ SACO, Francisco Refraneiro galego e outros materiais de tradición oral [núm. 5 de Cadernos de Fraseoloxía Galega] Editorial:
Xunta de Galicia / Consellería de Educación e Ordenación Universitaria / Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades
Place of edition:
Santiago de Compostela
Publication date:
2003
Page:
616
Proverb number:
16291
Volume:
5