Ceo empedrado, mañá sol claro
Language or variety: 
Literal translation: 

Cielo empedrado, mañana sol claro

Comments: 

[imagen con el cielo empedrado]

Categorization
Chronology: 
Sources
Displaying 1 - 1 of 1 (page 1 of 1)
Author Title Edition In source
VÁZQUEZ SACO, Francisco Refraneiro galego e outros materiais de tradición oral [núm. 5 de Cadernos de Fraseoloxía Galega] Editorial:
Xunta de Galicia / Consellería de Educación e Ordenación Universitaria / Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades
Place of edition:
Santiago de Compostela
Publication date:
2003
Page:
159
Proverb number:
3763
Volume:
5