Ceo empedrado, mañá sol claro
Lengua o variedad: 
Traducción literal: 

Cielo empedrado, mañana sol claro

Comentarios: 

[imagen con el cielo empedrado]

Categorización
Fuentes
Mostrando 1 - 1 de 1 (página 1 de 1)
Autor Título Edición En la fuente
VÁZQUEZ SACO, Francisco Refraneiro galego e outros materiais de tradición oral [núm. 5 de Cadernos de Fraseoloxía Galega] Editorial:
Xunta de Galicia / Consellería de Educación e Ordenación Universitaria / Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades
Lugar de edición:
Santiago de Compostela
Fecha de publicación:
2003
Página:
159
Núm. refrán:
3763
Volumen:
5