Ceo caspento, chuvia ou vento
Language or variety: 
Literal translation: 

Cielo casposo, lluvia o viento

Comments: 

Así, en el mapa 42c del ALGa (Ceo ovellado); punto de encuesta P.21 (lugar de A Fraga, parroquia de Moaña [Virxe do Carme], municipio de Moaña). En Vázquez Saco (2003: 614): Ceo caspento, choiva ou vento; refrán atribuido a Arginiro Pampín Basteiro, Arzúa.

[consecuencia meteorológica = viento o vendaval]

Categorization
Geolocation

Click on the marks to view detailed information about each location

Geographic locations:
Displaying 1 - 2 of 2 (page 1 of 1)
  • Territory:

    Moaña, Pontevedra, Galicia, Spain.

    Point P-21 of the Atlas Lingüístico Galego.

  • Territory:

    Arzúa, Corunna [A Coruña], Galicia, Spain.

Sources
Displaying 1 - 2 of 2 (page 1 of 1)
Author Title Edition In source
GARCÍA, Constantino / SANTAMARINA, Antón (directores) ALGa = Atlas Lingüístico Galego. Volume IV. Léxico. Tempo atmosférico e cronolóxico Editorial:
Fundación Pedro Barrié de la Maza
Place of edition:
A Coruña
Publication date:
2003
Page:
125 (nota 9), 520
Volume:
IV
Map number:
42c
VÁZQUEZ SACO, Francisco Refraneiro galego e outros materiais de tradición oral [núm. 5 de Cadernos de Fraseoloxía Galega] Editorial:
Xunta de Galicia / Consellería de Educación e Ordenación Universitaria / Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades
Place of edition:
Santiago de Compostela
Publication date:
2003
Page:
614
Proverb number:
16256