Ceo caspento, chuvia ou vento
Lengua o variedad: 
Traducción literal: 

Cielo casposo, lluvia o viento

Comentarios: 

Así, en el mapa 42c del ALGa (Ceo ovellado); punto de encuesta P.21 (lugar de A Fraga, parroquia de Moaña [Virxe do Carme], municipio de Moaña). En Vázquez Saco (2003: 614): Ceo caspento, choiva ou vento; refrán atribuido a Arginiro Pampín Basteiro, Arzúa.

[consecuencia meteorológica = viento o vendaval]

Categorización
Geolocalización

Haga clic en las marcas para ver información detallada sobre cada lugar

Ubicaciones geográficas:
Mostrando 1 - 2 de 2 (página 1 de 1)
  • Territorio:

    Moaña, Pontevedra, Galicia, España.

    Punto P-21 del Atlas Lingüístico Galego.

  • Territorio:

    Arzúa, La Coruña [A Coruña], Galicia, España.

Fuentes
Mostrando 1 - 2 de 2 (página 1 de 1)
Autor Título Edición En la fuente
GARCÍA, Constantino / SANTAMARINA, Antón (directores) ALGa = Atlas Lingüístico Galego. Volume IV. Léxico. Tempo atmosférico e cronolóxico Editorial:
Fundación Pedro Barrié de la Maza
Lugar de edición:
A Coruña
Fecha de publicación:
2003
Página:
125 (nota 9), 520
Volumen:
IV
Mapa:
42c
VÁZQUEZ SACO, Francisco Refraneiro galego e outros materiais de tradición oral [núm. 5 de Cadernos de Fraseoloxía Galega] Editorial:
Xunta de Galicia / Consellería de Educación e Ordenación Universitaria / Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades
Lugar de edición:
Santiago de Compostela
Fecha de publicación:
2003
Página:
614
Núm. refrán:
16256