Blaise (Saint —)
Date: 
18-May
Chronology category: 

Proverbs Sheets

Displaying 1 - 20 of 51 (page 1 of 3)
Textsort descending Language or variety

A la Cannəllòrə ə la Bbiasciòlə sə ccə nangu̯ə ə ssə ccə piòvə da l’immèrnə samə fòrə, sə ccə fa lu sularillə trònda jurnə də mmərnarillə

Abruzzese
À la Saint-Blaise, [/] L'hiver s'apaise. [/] Mais s'il redouble et s'il reprend, [/] Longtemps après on s'en ressent French

A mane di San Biasgiu u sole allonga u so ragiu

Corsican

A San Biase, 'o sole p' 'e case

Campanian
A san Blâs il frêt al scussìe il nâs Friulian
A San Blâs il frêt al tae il nâs Friulian
A san Blâs il frêt al tâs Friulian
A san Blâs, il frêt e il cjalt a fasin la pâs Friulian
Dia de S. Brás[,] a cegonha verás[,] e se não a vires, o Inverno vem atrás Portuguese
En San Blas la cigüeña verás, si no la vieres ano de nieves [sic] Castilian (Spanish)
En San Blas, la cigüeña verás; y si no[,] nieve tendrás Castilian (Spanish)

L'uvèrn [ivèrn] tardiu [/] per Sent Blase [Blasi] es pro aburiu [aboriu]

Occitan

La cannəlórə, la vərnatə è šciutə fórə ; / arrəspónnə Sandə Bbiagə : / – La vərnatə angórə trascə

Abruzzese
Pa' ra Candelera a mayor nevera. Pa' San Blas un palmo más. Pa' Santa Aguedeta a nieve hasta a bragueta Aragonese
Per Sant Blai, cigonyes veuràs, i si no en veus, mal any passaràs Catalan
Per Sant Blai, la cigonya per l'espai, i si bon estiu vols, l'hi [sic] veuràs a grans vols Catalan
Per sant Blai, | la cigonya per l'espai; | i si no l'hi [sic] veus, | senyal de neus Catalan

Pèr [per] Sent Blase [Blasi] [/] i a de nèu entrò la cua [coa] de l'ase

Occitan
Po la Candelera y San Blas, el iviernu botarás, y si San Blas non quier, el iviernu volverá Asturian
Polo san Andrés a galiñola vén[,] e por san Brais volve a marchar Galician

Pages