Quau pèr Calèndo se souleio, [/] Pèr Pasco brulo sa ligno
Llengua o varietat: 
Traducció Literal: 

Quien por Navidad se solea, [/] Por Pascua quema su leña

Glosa: 
Comentaris: 

En grafía normativa: Quau pèr Calèndas se solelha, [/] Pèr Pasca[s?] brutla sa lenha. Así, en Mistral (s. v. ligno). El mismo refrán se recoge bajo la entrada souleja, con la variante cremara en lugar de brulo. Nótese el empleo de la forma plural Calèndas como designación pata la Navidad.

Categorització
Fonts
Mostrant 1 - 1 de 1 (pàgina 1 de 1)
Autor Títol Edició A la font
MISTRAL, Frédéric Lou Tresor dóu Felibrige ou Dictionnaire Provençal-Français [2 vols.] Editorial:
Édition du centenaire sous la direction de V. Tuby, Slatkine, Édition de l’Unicorne
Lloc d'edició:
Genève – Paris
Data de publicació:
1979 [1878-1886]
Pàgina:
215, 911
Sub voce:
ligno, souleja
Volum:
II